Warsztaty linuksowe na elbie

16 października 2008

W tą sobotę o 13 serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z linuksa. Pierwsze warsztaty były wyjątkowo ciekawe i fajne. Kto nie był – dużo stracił!
Tym razem zajmiemy się instalacją linuksa. Przyjrzymy się kilku najpopularniejsyzm dystrybucjom, omówimy przygotowanie dysku do instalacji oraz bezpieczny sposób zmiany systemu operacyjnego z windowsa na linuks.
Bardzo prosimy o przyniesienie własnych komputerów – oczywiście jeżeli isntieje taka możliwość. Jeżeli nie chcesz nic zmieniać na swoim laptopie, nie obawiaj się: uruchomisz sobie linuksa w wersji LIVE, która nie instaluje się na twardym dysku, ani nie powoduje żadnych zmian w konfiugracji komputera. Jeżeli chcesz wreszcie „przesiąść się” na linuksa – podczas warsztatów będziesz miał/a ku temu najlepszą okazję. Zapraszamy oczywiście też wszystkich którzy/które nie mają komputerów a są zainteresowani – przygotujemy kilka komputerów stacjonarych, które będą na miejscu czekały na wszystkich chętnych/chętne. Postaramy się aby każdy siedział przy osobnej maszynie.
Serdzecznie zapraszamy na skłot elba przy ul. Elbląskiej 9/11 w tą sobotę o 13. Przekaż dalej!
http://elba.bzzz.net/


Kolejne wykłady Uniwersytetu Krytycznego

9 października 2008

Najbliższy wykład odbędzie się 11.10 o godz. 16:30 i będzie dotyczył demokracji osiedlowej czyli dlaczego warto zainteresować się tym co bliskie.
Temat dyskusji zaproponowanej na otwarcie nowego sezonu spotkań w ramach Uniwersytetu Krytycznego odnosi się do pewnych struktur organizacji mieszkańców w ramach organizacji samorządu terytorialnego. Struktury te, tak zwane jednostki pomocnicze gminy, to min. sołectwa, osiedla czy dzielnice. Gdy myślimy o samorządzie najczęściej myślimy o gminie, jako podstawowej jednostce tegoż samorządu. Często umykają nam te niższe struktury, które funkcjonują w ramach tych jednostek samorządu. Nie zwracamy na nie uwagi, gdyż wydaje się nam, że nie mają one żadnego znaczenia i wpływu na całość życia gminnego. Poniekąd jest to prawda ale nie do końca. Gdy przyjrzymy się bliżej jakie potencjalne możliwości drzemią w tych strukturach wtedy zaczynamy dostrzegać ich wręcz rewolucyjne znaczenie. Rewolucyjne w sensie nie tyle jako narzędzie gwałtownych zmian ale powolnego wypełniania przestrzeni samorządu formami demokracji bezpośredniej, w której to przestrzeni mieszkańcy mają sposobność w sposób bezpośredni decydować o swojej najbliższej przestrzeni. Oczywiście konstrukcja statutów regulujących te jednostki leży w kompetencjach rady gminy, ale mieszkańcy mogą występować w sprawie ich zmian, mogą zgłaszać gotowe projekty statutów w których określają w jaki sposób jednostka ma działać. Mają tu naprawdę olbrzymią swobodę. Podczas spotkania przeanalizujemy sobie te różne aktualne stany i potencjalne, zastanowimy się jak możemy wpływać na urealnianie się rewolucyjnej potencjalności tkwiącej w radach osiedlowych. Podyskutujemy na temat naszej wiedzy o działaniach rad dzielnicowych, osiedlowych, czy innych jednostek. Oczywiście nasza podróż może doprowadzić nas do nikąd, możemy po dyskusji dojść do wniosku, że co z tego, że coś jest możliwe skoro jest nierealizowane, tak jest ze wszystkim. Może jednak warto poświęcić odrobinę czau na eksplorację nowych przestrzeni w których ludzie organizują swoje publiczne życie. Czy mamy tą przestrzeń zostawiać innym, niech oni ją zagospodarują, definiują zasady jej funkcjonowania. Może ta przestrzeń nie jest już przestrzenią polityki i partyjniactwa a miejscem bezpośredniego spotkania różnych ludzkich interesów, które potrzebują odpowiedniego pola i reguł gry aby mogły pokojowo współistnieć. Może za nim po raz kolejny będziemy krzyczeć o rewolucji u bram, warto po praktykować budowanie bezpośredniej demokracji w przyszłym społeczeństwie. Jedni wierzą w samoorganizacje społeczeństw, inni nie do końca są przekonani, że bez praktyki i doświadczeń, odpowiednio przepracowanych rozwiązań, metod, technik taka samoorganizacja trwała jest możliwa. Tak, czy inaczej, zapraszamy na spotkanie.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Inicjatyw Społecznych „Czarna Emilka”, ul. Emilii Plater 15*

Zapraszamy!


Społeczne planowanie przestrzeni

18 czerwca 2008

 Nic o nas bez nas, czyli rewitalizacja na Szmulkach i Michałowie

14 maja w XX L.O. im. B.Chrobrego, odbyło się się otwarte spotkanie z mieszkańcami Szmulowizny i Michałowa (północne dzielnice warszawskiej Pragi, potocznie zwane „Szmulkami”). Spotkanie, zorganizowane przez grupę studentów, poprowadził Karol Langie, członek inicjatywy PLaNetWAWA w ramach długofalowych działań o wspólnej nazwie „RAZEM: Szmulki i Michałów”. Celem działań jest zwiększenie możliwości decydowania mieszkańców o kształcie przestrzeni publicznych: parków, ulic, skwerów.

 

Inicjatywa PlaNet (Student Planning Network) narodziła się 11 lat temu gdy grupa studentów planowania miejskiego spotkała się w Portugalii,by wspólnie dyskutować nad problemami miast. Warszawska Grupa Lokalna, która zorganizowała kongres, powstała w 2006 roku  i swoją działalność rozpoczęła od zorganizowania publicznej debaty o osiedlach grodzonych oraz konferencji nt.: partycypacji społecznej i w kształtowania przestrzeni miejskiej. We wrześniu2007 grupa zorganizowała międzynarodowy kongres PlaNet na temat partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych, w ramach którego,    oprócz wykładów i dyskusji odbyły się liczne imprezy z udziałem mieszkańców Szmulek: zorganizowano koncert młodzieżowego kwartetu smyczkowego, warsztaty chodzenia na szczudłach, które miały sprowokować dzieci do spojrzenia na swoja okolicę z innej perspektywy.
   Właśnie doświadczenie  i refleksje wyniesione z kongresu zachęciły Karola Langie, studenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, by swoją pracę dyplomowa na temat udziału mieszkańców w planowaniu miast oparł na współpracy z mieszkańcami Szmulek. Liczy, że jego projekt stworzony na podstawie konsultacji społecznych, uda się w całości lub chociażby w części zrealizować w ramach programu rewitalizacji Pragi. W projekt jest zaangażowana także grupa studentów, m.in. Rafał Rudnicki, student socjologii, Mariusz Ciechoński, student animacji społeczno-kulturalnej.

Gdy mówimy o rewitalizacji trzeba mieć świadomość, że jest to coś więcej niż remont, to coś więcej niż stworzenie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej i zdobycia na jego realizacje funduszy. Tak naprawdę „odnawianie” to tylko jeden z elementów tworzących całość  tego, co nazywamy procesem rewitalizacji. Procesu, który powinien się opierać na takich zasadach jak: zasada harmonii z naturą, zasada harmonii z tradycją, która wynika z przekonania, że  społeczność wyraża się poprzez tworzoną przez siebie kulturę materialną,  zasada mówiąca o potrzebie tworzenia w przestrzeni publicznej miejsc, w których mieszkańcy mają możliwość spotykania się ze sobą, cieszenia się swoim towarzystwem oraz zasada dotycząca zagwarantowania mieszkańcom dostępu do nowych możliwości rozwoju. Są to ogólne zasady, wskazówki  zrównoważonego  rozwoju miast ale już one pokazują jak bardzo jest  to skomplikowany proces oraz, że sukces zależy od współpracy z mieszkańcami danego terenu.  Tylko poprzez cierpliwe wsłuchanie się w to, co mówią mieszkańcy, użytkownicy przestrzeni poddawanej rewitalizacji, i otwartą, szczerą dyskusję z nimi, architekt, urbanista, może poznać i zrozumieć tradycje i specyfikę danego miejsca.

„Ja sam, od początku praktyki zawodu architekta czy planisty, widziałem jak łatwo jest, siedząc za biurkiem, decydować o tym, jak mieszkańcy mają korzystać z przestrzeni miejskiej. Tymczasem tu staramy się odwrócić tę sytuację: to mieszkańcy mówią, czego by sobie życzyli, a ja zamieniam te życzenia na projekt. Wiedząc, że ludzie są różni, staram się pobudzić twórcze, pozytywne myślenie. Tu, na Szmulowiźnie jest tyle do zrobienia, że nie warto tracić czasu na konflikty. Planiści w całej Europie pracują tą metodą, którą określa się mianem partycypacji społecznej. W ten sposób można zachować tradycje i specyfikę danego miejsca, nie ograniczając jego rozwoju.” – opowiadał Karol Langie zebranym mieszkańcom, na majowym spotkaniu. Byli na nim obecni m.in. przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, lokatorzy mieszkań komunalnych, studenci, przedstawiciel  warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Dyskutowano na temat tego, co mieszkańcy chcieliby zmienić w swojej okolicy. Spotkanie zaczęło się od określenia problemów społeczności. W dyskusji wymieniono takie problemy jak: brak bezpieczeństwa, wandalizm, kwestia zorganizowania młodzieży wolnego czasu, brak miejsc, w których ludzie mogliby się spotkać i porozmawiać, problem parkowania przy bazylice, brak decyzji dotyczącej przyszłości zniszczonej willi Świętochowskiego na ul. Kawęczyńskiej, chaos urbanistyczny. Wśród pomysłów, które można by zrealizować na terenie skwerów mieszkańcy wymieniali:stworzenie kawiarni, centrum sąsiedzkiego, miejsca dla dzieci i młodzieży: place zabaw, tenis stołowy,biblioteka, ścieżki rowerowe. Na następnym zebraniu będziemy się zastanawiać jak z tych wszystkich pomysłów stworzyć projekt, który mógłby zostać przedstawiony koordynator ds. Rewitalizacji.

Poruszono także kwestie współpracy między władzami dzielnicy, a mieszkańcami. Jedna z uczestniczek spotkania stwierdziła:” Twierdzi Pan, że my jako mieszkańcy możemy stanowić grupę, która może mieć interes z miastem. Tyle, że my owszem możemy mieć interes z miastem , ale żeby jeszcze miasto chciało mieć interes z nami. Bo ja nie widzę tego, nie czuję. Mieszkam tutaj od pół roku, z grupą osób próbuję coś tutaj zmienić.Wystąpiliśmy z dość licznymi inicjatywami głównie dotyczącymi zagospodarowania terenu, uporządkowania parkowania przy ul.Kawęczyńskiej, zmiany stanu nawierzchni przy Wyższej Szkole Menadżerskiej, budowa spowalniaczy. Tylko jeden radny się z nami skontaktował, wsparł nasze inicjatywy. Mówił, że jest szansa, by wkrótce rozwiązać problem parkowania. Jest obietnica, że dzielnica wyznaczy teren na parking i dopilnuje, żeby tam były parkowane samochody. To na razie obietnica. Jeśli chodzi o nasze inne postulaty to otrzymaliśmy odpowiedz, która, nas głęboko rozczarowała. Wynika z niej, że na nic nie ma pieniędzy, a żeby cokolwiek móc zrobić trzeba wpisać to do wieloletniego programu inwestycyjnego. Odpowiedź ta wydaje mi się dziwna, bo przecież decyzji o postawieniu kamiennych donic, nie trzeba wpisywać do planu inwestycyjnego.” W czasie spotkania mieszkańcy przychylnie odnieśli się do idei planowania przestrzeni miejskiej w oparciu o konsultacje społeczne, dostrzegli także, że takie spotkania umożliwiają  sąsiedzką integracje.  Jednak  pojawiły się także wątpliwości: „My jako mieszkańcy dostrzegamy pozytywy takiego myślenia, które państwo reprezentują. Natomiast mamy wrażenie, ze tego rodzaju instrumenty nie przebiją się przez świadomość urzędniczą, która jest oparta na bardzo starych i skostniałych sposobach myślenia.”  Organizatorzy zebrania rozumieją  te obawy, jak zauważył Karol Langie;” W procesie rewitalizacji trzeba być przygotowanym, że należy  wychodzić trochę  tych ścieżek w urzędzie, trzeba wiedzieć co tam powiedzieć, z kim rozmawiać. Spotkanie organizatorzy uznali za udane, choć liczą,że na kolejnym pojawi się więcej osób.”Myślę, że mimo pewnych braków organizacyjnych i nie zrealizowania wszystkich zaplanowanych punktów, można uznać je za udane. Nawiązaliśmy pierwszy kontakt z mieszkańcami, poznaliśmy liderów lokalnej społeczności. Pozytywnie zaskoczyło mnie istnienie aktywnej wspólnoty lokatorskiej, na współpracę z którą mocno liczymy (szkoda, że reprezentuje ona głównie interesy mieszkańców nowych osiedli)” stwierdził po spotkaniu Mariusz Ciechoński, jeden z organizatorów.

o następnych etapach rewitalizacji będziemy regularnie informować

 Żródła

es. gazeta.ngo.pl  artykuł Joanny Orlik pt.:Czym rewitalizacja różni się od remontu

Książka  nt.: 11. Kongresu PlaNet Warszawa 2007 (książkę można znaleźć m.in w czytelni Centrum Inicjatyw Społecznych „Czarna Emilka” ul. Emilii Plater 15 Warszawa, w Bibliotece Społecznej im. Edwarda Abramowskiego, która jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 17 do 20. Biblioteka mieści się w lokalu Pracowni Społecznej na ul. Górskiego 3 lokal 59-klatka IV Warszawa. Mapkę jak dojść można znaleźć tutaj http://www.la.org. oraz na spotkaniach w ramach projektu ”RAZEM: Szmulki i Michałów”

 


Historia i współczesność ruchu spółdzielczego

19 Maj 2008

„W istniejacym spoleczeństwie kapitalistycznym są warunki, siły i
formy, które umożliwiają budowanie nowego społeczeństwa, opartego na
wspólności ekonomicznej i demokracji pracujących. Są to przede
wszystkim kooperatywy…”
Edward Abramowski (1907 r.)

„Egoizmowi współczesnego kapitalizmu przeciwstawiamy solidaryzm, wzajemną pomoc,  zrozumienie i życzliwość. Partykularnym interesom-dobro wspólne i rozwój lokalnego środowiska. Ofertę bogactwa dla nielicznych zastępujemy prawem równych szans dla wszystkich.”

Alfred Domagalski Prezes Zarzadu Krajowej Rady Spółdzielczej (2007r.)

Uniwersytet Krytyczny zaprasza na wykład o historii i współczesnościruchu spółdzielczego, który odbędzie sie 30.05 o godz. 17:30 w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej(ul. Jasna 1 Warszawa). Wykład poprowadzi
dr Adam Piechowski, pracownik Krajowej Rady Spółdzielczej, po spotkaniu zwiedzimy muzeum ruchu spółdzielczego mieszczące się w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej. Dr Piechowski opowie o twórcach
ruchu spółdzielczego w Polsce, poznamy jego historię oraz główne nurty. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy ruch spółdzielczy może stać się dziś realną alternatywą ekonomiczną dla dominujacych w
dobie neoliberalizmu prywatnych przedsiębiorstw. Będzie można dowiedzieć się też o charakterystycznych cechach spółdzielni:kolektywny zazrządzaniu, samorzadności pracowniczej, etc.

 


Uniwersytet Krytyczny zaprasza

14 Maj 2008

Czy NGOsy zbawią świat?

Skąd sie wzięły organizacje pozarządowe, czy zbawią świat i za czyje
pieniadze. Geosocjologia trzeciego sektora.

Prelekcja poświęcona będzie wyjaśnieniu powstania i rozwoju zjawiska
trzeciego sektora w II poł. XX w. „kryzys” państwa opiekuńczego w państwach
bogatego zachodu i powstanie sektora organizacji opiekuńczych. globalizacja
fenomenu społeczeństwa opiekuńczego, czyli czym i w jaki sposób zajmują
się organizacje opiekuńcze w krajach ubogich.  co oznacza powstanie
trzeciego sektora dla struktury ponowoczesnej władzy. Spotkanie poprowadzi Paweł Załęski, socjolog, PAN.

Sobota, 17 maja 2008, g. 16.00

Centrum Inicjatyw Społecznych „Czarna Emilka”, ul. Emilii Plater 15


IMPREZA BASKIJSKA

14 kwietnia 2008

Serdecznie zapraszamy na wykład Uniwersytetu Krytycznego poświęcony Krajowi Basków. Będziemy mieli przyjemność zaprezentować państwu film Baskijska piłka, który mówi o politycznych zawiłościach tego regionu. Następnie podyskutujemy o tym jak pokojowo można starać się o uzyskanie autonomii. Na koniec przeniesiemy się w świat baskijskiej muzyki punk – rockowej oraz ska, i tu mamy mała niespodziankę – koncert!

Wszystko to odbędzie się 20 kwietnia w siedzibie Fundacji Równości przy ulicy Marszałkowskiej 3/5 (pierwsze piętro). Start – godzina 16 !

wjazd: 5 zł


Uniwersytet Krytyczny zaprasza

1 kwietnia 2008

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach UNIWERSYTETU KRYTYCZNEGO

5 KWIETNIA
DEKONSTRUKCJA MITU SOLIDARNOŚCI.

Od samorządności do neoliberalizmu czyli na czym polegała kluczowa różnica miedzy pierwszą Solidarnością a drugą.
Dekonstrukcja mitu Solidarności.Spotkanie poprowadzi Paweł Zaleski

12 KWIETNIA
KOBIETY NA GLOBALNYM RYNKU TANIEJ PRACY

W globalnym kapitalizmie nie tylko właściciele przemieszczają się w poszukiwaniu taniej i uległej siły roboczej. Miliony ludzi, kobiet i mężczyzn, opuszczają biedne peryferie i półperyferie światowej gospodarki w poszukiwaniu pracy, lepszego życia, czy po prostu środków do przetrwania. Bogate państwa centrum, wielkie metropolie światowego kapitalizmu korzystają z taniej pracy migrantów i migrantek. Kobiety wypchane z własnych krajów przez biedę i bezrobocie podtrzymują system społecznej reprodukcji w krajach bogatszych. Sprzątają, gotują, opiekują się dziećmi i starszymi, obsługują całe sektory tanich usług. Nie tylko wspierają gospodarkę krajów centrum, ale też przez transfery pieniędzy wspomagają gospodarkę we własnych krajach, zdewastowaną wcześniej przez neoliberalny światowy porządek.
Spotkanie poprowadzi Teresa Święćkowska, członkini Think Tanku Feministycznego, autorka raportu o emigrantkach oraz innych publikacji na temat pracy kobiet.

Do przeczytania przed spotkaniem polecamy:
http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?cat_id=25

Spotkania odbędą się w Centrum Inicjatyw Społecznych CZARNA EMILKA, ul. E. Plater 15 w Warszawie. Start o godz. 16.00.

ZAPRASZAMY!


Biblioteka Społeczna im.Edwarda Abramowskiego

22 marca 2008

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Społecznej im. Edwarda Abramowskiego, która jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 17 do 20. Biblioteka mieści się w lokalu Pracowni Społecznej na ul. Górskiego 3 lokal 59-klatka IV. Mapkę jak dojść można znaleźć tutaj http://www.la.org.pl/


Otwarcie Pracowni Społecznej

15 marca 2008

Zapraszamy na pierwszy dzień działalności Pracowni po dłuższej przerwie. Pracowni Społecznej, która będzie, mamy nadzieję, pełnić funkcje lokalnego centrum inicjatyw: społecznych, politycznych i kulturalnych. Chcemy przy Waszej pomocy, stworzyć w niej przestrzeń otwartą dla działań oddolnych, krytyki społecznej, wymiany myśli i akcji politycznej.

Zapraszamy do zaznajomienia się ze zbiorami Biblioteki Społecznej im. Edwarda Abramowskiego, muzyką i literaturą niezależnego wydawnictwa hardcore/punk Refuse Records oraz dystrybucji anty-kapitalistycznej Ravachol.

Pracownię prowadzi kolektyw osób zaangażowanych w ruch anarchistyczny, feministyczny, inicjatywy pracownicze, lokatorskie i kontr-kulturowe a więc Lewicowa Alternatywa i Grupa Anarcho-Feministyczna a-fe i Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Otwarcie działalności we środę, 19 marca o 18.00 w Pracowni Społecznej, ul. Górskiego 3, lok. 59 – klatka VI.

http://www.la.org.pl/


http://www.kiluj.pl/

24 lutego 2008

Od dłuższego czasu funkcjonuje w Internecie serwis Redwatch Polska (www.redwatch.info), powiązany z neonazistowską organizacją Blood and Honor. Na stronie tej publikowane są dane personalne osób uważanych za „wrogów narodu polskiego”: osób bi- i homoseksualnych, feministek, anarchistów, działaczy sceny alternatywnej, osób o domniemanym pochodzeniu żydowskim i wielu innych, które w jakiś sposób naraziły się twórcom serwisu. Wiele z nich padło w konsekwencji ofiarą ataków neonazistów, kilka trafiło do szpitala. Serwis umieszczony jest na amerykańskich serwerach, gdzie nie podlega polskiemu prawu – art. 255. i 257. kodeksu karnego.

W związku z tym przykrym faktem powstał pomysł unieszkodliwienia jej m.in. zmasowana ilością wejść celem zablokowania serwera. Do tego celu napisaliśmy specjalny, prosty skrypt, który całą żmudna pracę robi w tle jednocześnie nie zabierając zbyt dużo z naszego łącza internetowego.

Jest to  fragment manifestu twórców skryptu kiluj jesli chcesz się przyłączyć do akcji wejdź na strone www.kiluj.pl i pobierz plik